Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Gdy między małżonkami następuje trwały i zupełny rozkład pożycia (zerwanie więzi gospodarczej, fizycznej i uczuciowej), sąd może na wniosek przynajmniej jednego z nich orzec rozwód. Każdy z małżonków może też wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie, czyli ustaleniem przez sąd, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie niesie za sobą szereg konsekwencji.

Czym jest wina i kto może ją ponosić?

Polskie prawo nie określa pojęcia winy. Przyjmuje się jednak, że to odpowiedzialność za to, że między małżonkami doszło do zerwania wspomnianych więzi. Sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie żony, męża lub obu stron. Najczęstszymi powodami orzeczenia winy jednego z małżonków jest jego zdrada, alkoholizm, stosowanie przemocy, oziębłość emocjonalna lub skłonności do hazardu. Winę trzeba jednak udowodnić. Dowodami mogą być nagrania, SMS-y, zdjęcia czy zeznania świadków. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie warto zatrudnić dobrego adwokata od rozwodów, który pomoże swojemu klientowi przebrnąć przez stresujący i zazwyczaj długi proces. Nasi specjaliści oferują swoją pomoc w Lublinie. 

Co wynika z orzeczenia winy podczas rozwodu?

Orzeczenie rozwodu przez sąd oznacza, oczywiście ustanie małżeństwa. Jeśli sąd uzna jednego z małżonków za winnego, drugi może wystąpić do niego o alimenty – nie musi przy tym cierpieć niedostatku. Wystarczy, że przez rozwód pogorszyła się jego sytuacja materialna. To sąd określa wysokość alimentów. Nie działa to w drugą stronę: winny małżonek nie może wystąpić o środki do życia do małżonka niewinnego, nawet wtedy, gdy jego sytuacja finansowa jest bardzo zła. Orzeczenie o winie z reguły nie wpływa na podział majątku – małżonkowie do majątku wspólnego mają takie sama prawa. Często na podział majątku sąd wyznacza oddzielną sprawę.