Blog

tajemnica adwokacka

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania swojej profesji składa wobec dziekana ślubowanie. Zobowiązuje się on wówczas między innymi do ochrony praw obywatelskich oraz do zachowania tajemnicy zawodowej, wobec której stawianych jest bardzo często wiele pytań. Jedna z wątpliwości, która pojawia się u klientów kancelarii adwokackich, dotyczy zakresu ochrony zgromadzonych przez prawnika informacji. Liczna grupa osób zastanawia się również, czy tajemnica adwokacka dotyczy wybranych spraw, czy adwokat jest zobowiązany do jej zachowania niezależnie od sytuacji.

Czytaj więcej...

mediacje małżeńskie

Czym jest mediacja rodzinna?

Zgodnie z art. 570(2) Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie, w której dopuszcza się zawarcie ugody, sąd może skierować uczestników do mediacji. Mediacja może zostać przeprowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których strony mogą zawrzeć ugodę. Warto jednak podkreślić, że próba ugodowego rozwiązania sporu przy pomocy bezstronnego mediatora jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy strony wyrażą na to zgodę.

Czytaj więcej...

dłonie z długopisem

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Będąc spadkobiercą, czyli osobą, której przysługuje pozostawiona po zmarłym masa spadkowa, można przyjąć bądź odrzucić spadek. Nie ma więc konieczności, by dana osoba dziedziczyła spadek zadłużonego spadkodawcy – jeśli wyrazi taką chęć i dopełni niezbędnych formalności z tym związanych, może zrezygnować z jego przyjęcia. Należy jednak pamiętać o maksymalnych terminach na odrzucenie spadku.

Czytaj więcej...

porady prawne

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która ma na celu częściowe lub całkowite umorzenie przez sąd zobowiązań osoby fizycznej, z jednoczesnym zaspokojeniem roszczeń jej wierzycieli. To skuteczny sposób na wyjście z poważnych problemów finansowych. Aktualne przepisy dotyczące zasad ogłaszania i przebiegu procedury upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje?

Czytaj więcej...

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z prawem do 18 roku życia dziecko pozostaje pod wpływem władzy rodzicielskiej. Po narodzinach jest ona zazwyczaj sprawowana przez oboje rodziców, przy czym trzeba pamiętać, że władza ta może zostać również odebrana. Kiedy ma to miejsce, a także jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Czytaj więcej...

rozmowa

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości prawa oraz przepisów księgowych, które zmieniają się nawet kilka razy w ciągu roku. Dlatego, aby mieć pewność, że prowadzimy działalność zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a nasza interpretacja zapisów prawnych jest prawidłowa, warto skorzystać z obsługi podmiotów gospodarczych. Usługa ta jest świadczona przez kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie gospodarczym.

Czytaj więcej...

prawnik

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Problemy natury prawnej mogą przydarzyć się każdemu z nas. Nie chodzi tu jedynie o sprawy związane ze złamaniem przepisów. W życiu prywatnym i zawodowym wiele razy stykamy się bowiem z różnego rodzaju umowami, aneksami, czy po prostu stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji, która może mieć różne skutki prawne. Czy warto wówczas poprosić o sporządzenie opinii prawnej?

Czytaj więcej...

akt oskarżenia

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Wnoszenie aktu oskarżenia to proces, który określony jest pewnymi przepisami prawnymi. Mają one na celu uregulować i ujednolicić sposób postępowania w przypadku działań prokuratorskich. Z jednej strony działają więc one na korzyść organów śledczych, ponieważ czynią oskarżanie czymś przejrzystym. Z drugiej stronie osoba podejrzana też wie, czego się spodziewać.

Czytaj więcej...

kwota alimenty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Ustalenie wysokości alimentów jest bardzo powszechnym problemem wśród rozwodzących się osób. Kwota alimentów musi zostać poparta odpowiednimi dokumentami, a więc nie ma możliwości sztucznego zawyżania kwoty alimentów. W sieci dostępne są kalkulatory, które rzekomo mają wyliczyć odpowiednią kwotę, jednak nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Aby odpowiednio wyliczyć kwotę alimentów, najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką, która z pewnością zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód jest bardzo stresującym wydarzeniem dla obu ze stron, wiążącym się z dużą ilością negatywnych emocji, jednak w wielu sytuacjach jest to jedyne dobre rozwiązanie. Jest wiele powodów, przez które pary decydują się na rozwód. Rozwód udzielany jest wtedy, kiedy sąd stwierdzi całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Niezależnie od pobudek, każdy rozwód rozpoczyna się pozwem rozwodowym wniesionym przez któregoś z małżonków.

Czytaj więcej...