Blog

prawo rodzinne

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Orzeczenie sądu nie zawsze będzie zgodne z oczekiwaniami strony. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Można bowiem skorzystać z pewnych instrumentów prawnych pełniących funkcję odwołania. To sposób na wyrażenie niezadowolenia z postanowienia lub wyroku w celu zmiany jego treści. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Czytaj więcej...

adwokat

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Osoby, które potrzebują wsparcia prawnego, mogą podjąć decyzję o skorzystaniu z usług dowolnie wybranego przez siebie adwokata. Choć jego obowiązkiem ustawowym jest udzielanie pomocy prawnej na ustalonych warunkach finansowych, to może się zdarzyć, że w kancelarii adwokackiej klient spotka się z odmową. Zgodnie z przepisami może to jednak nastąpić jedynie w ściśle określonych okolicznościach.

Czytaj więcej...

kobieta zdejmująca obrączkę na oczach męża

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Gdy między małżonkami następuje trwały i zupełny rozkład pożycia (zerwanie więzi gospodarczej, fizycznej i uczuciowej), sąd może na wniosek przynajmniej jednego z nich orzec rozwód. Każdy z małżonków może też wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie, czyli ustaleniem przez sąd, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie niesie za sobą szereg konsekwencji.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

By uzyskać rozwód, należy złożyć w odpowiednim sądzie prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy – choć oczywiście sam fakt jego dostarczenia wskazanego organu nie jest równoznaczny z uzyskaniem wyroku, zgodnie z którym związek małżeński został przerwany. Kluczowe jest jednak to, by dokument ten cechował się właściwą treścią, a swoją formą odpowiadał specyfice oficjalnych pism, kierowanych do sądu.

Czytaj więcej...

tajemnica adwokacka

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania swojej profesji składa wobec dziekana ślubowanie. Zobowiązuje się on wówczas między innymi do ochrony praw obywatelskich oraz do zachowania tajemnicy zawodowej, wobec której stawianych jest bardzo często wiele pytań. Jedna z wątpliwości, która pojawia się u klientów kancelarii adwokackich, dotyczy zakresu ochrony zgromadzonych przez prawnika informacji. Liczna grupa osób zastanawia się również, czy tajemnica adwokacka dotyczy wybranych spraw, czy adwokat jest zobowiązany do jej zachowania niezależnie od sytuacji.

Czytaj więcej...

mediacje małżeńskie

Czym jest mediacja rodzinna?

Zgodnie z art. 570(2) Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie, w której dopuszcza się zawarcie ugody, sąd może skierować uczestników do mediacji. Mediacja może zostać przeprowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których strony mogą zawrzeć ugodę. Warto jednak podkreślić, że próba ugodowego rozwiązania sporu przy pomocy bezstronnego mediatora jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy strony wyrażą na to zgodę.

Czytaj więcej...

dłonie z długopisem

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Będąc spadkobiercą, czyli osobą, której przysługuje pozostawiona po zmarłym masa spadkowa, można przyjąć bądź odrzucić spadek. Nie ma więc konieczności, by dana osoba dziedziczyła spadek zadłużonego spadkodawcy – jeśli wyrazi taką chęć i dopełni niezbędnych formalności z tym związanych, może zrezygnować z jego przyjęcia. Należy jednak pamiętać o maksymalnych terminach na odrzucenie spadku.

Czytaj więcej...

porady prawne

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która ma na celu częściowe lub całkowite umorzenie przez sąd zobowiązań osoby fizycznej, z jednoczesnym zaspokojeniem roszczeń jej wierzycieli. To skuteczny sposób na wyjście z poważnych problemów finansowych. Aktualne przepisy dotyczące zasad ogłaszania i przebiegu procedury upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje?

Czytaj więcej...

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z prawem do 18 roku życia dziecko pozostaje pod wpływem władzy rodzicielskiej. Po narodzinach jest ona zazwyczaj sprawowana przez oboje rodziców, przy czym trzeba pamiętać, że władza ta może zostać również odebrana. Kiedy ma to miejsce, a także jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Czytaj więcej...

rozmowa

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości prawa oraz przepisów księgowych, które zmieniają się nawet kilka razy w ciągu roku. Dlatego, aby mieć pewność, że prowadzimy działalność zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a nasza interpretacja zapisów prawnych jest prawidłowa, warto skorzystać z obsługi podmiotów gospodarczych. Usługa ta jest świadczona przez kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie gospodarczym.

Czytaj więcej...