Blog

prawnik

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Problemy natury prawnej mogą przydarzyć się każdemu z nas. Nie chodzi tu jedynie o sprawy związane ze złamaniem przepisów. W życiu prywatnym i zawodowym wiele razy stykamy się bowiem z różnego rodzaju umowami, aneksami, czy po prostu stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji, która może mieć różne skutki prawne. Czy warto wówczas poprosić o sporządzenie opinii prawnej?

Czytaj więcej...

akt oskarżenia

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Wnoszenie aktu oskarżenia to proces, który określony jest pewnymi przepisami prawnymi. Mają one na celu uregulować i ujednolicić sposób postępowania w przypadku działań prokuratorskich. Z jednej strony działają więc one na korzyść organów śledczych, ponieważ czynią oskarżanie czymś przejrzystym. Z drugiej stronie osoba podejrzana też wie, czego się spodziewać.

Czytaj więcej...

kwota alimenty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Ustalenie wysokości alimentów jest bardzo powszechnym problemem wśród rozwodzących się osób. Kwota alimentów musi zostać poparta odpowiednimi dokumentami, a więc nie ma możliwości sztucznego zawyżania kwoty alimentów. W sieci dostępne są kalkulatory, które rzekomo mają wyliczyć odpowiednią kwotę, jednak nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Aby odpowiednio wyliczyć kwotę alimentów, najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką, która z pewnością zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód jest bardzo stresującym wydarzeniem dla obu ze stron, wiążącym się z dużą ilością negatywnych emocji, jednak w wielu sytuacjach jest to jedyne dobre rozwiązanie. Jest wiele powodów, przez które pary decydują się na rozwód. Rozwód udzielany jest wtedy, kiedy sąd stwierdzi całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Niezależnie od pobudek, każdy rozwód rozpoczyna się pozwem rozwodowym wniesionym przez któregoś z małżonków.

Czytaj więcej...

podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód to pod wieloma względami trudne doświadczenie. Wiąże się z zaburzeniem dotychczasowego życia, dużą ilością stresu, niepewnością co do przyszłości oraz niepokojem o dzieci.

Czytaj więcej...

 testament

Kiedy można podważyć testament?

Ostatnia wola zmarłego, czyli testament ma za zadanie pisemnie potwierdzać wolę spadkodawcy w zakresie dysponowania jego majątkiem po śmierci. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, który, aby był ważny w świetle prawa, musi być sporządzony w określony sposób. Dzisiaj dowiecie się, co jest istotne podczas spisywania testamentu i kiedy testament można podważyć?

Czytaj więcej...

alimenty

Jak uzyskać podwyższenie alimentów dla dziecka?

podwyższenie alimentów opiekun dziecka musi wystąpić do Sądu Rodzinnego. Składa pozew w sekretariacie czy biurze podawczym i czeka na termin rozprawy. Na rozprawie sprawie każdy z rodziców musi przedstawić swoje dochody. Dołącza też inne dokumenty jak np. zaświadczenia o aktualnym leczeniu. Na ich podstawie sąd orzeka podwyższenie alimentów o wnioskowaną lub niższą kwotę przez powoda, lub też oddala wniosek.

Czytaj więcej...

prawo gospodarcze

Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem, osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi. Prawo gospodarcze możemy podzielić na kilka odłamów i każda z gałęzi skupia się na innych obszarach związanych z tym rodzajem prawa. Głównie dotyczy ono przedsiębiorców i prowadzonych przez nich działalności, a wsparciem i obsługom firm zajmują się kancelarie prawne, które udzielą nam pomocy zarówno w sądzie, jak i w sprawach wykraczających poza salę sądową.

Czytaj więcej...

jak wydziedziczyc

Wydziedziczenie. Kiedy można wydziedziczyć potomstwo?

Wydziedziczenie to proces prawny, który polega na wyłączeniu osób z najbliższej rodziny z dziedziczenia. Wskutek takiego zabiegu osoba pierwotnie uprawniona nie ma prawa do należnego zachowku oraz części masy spadkowej. Należy jednak pamiętać, że wydziedziczeniu podlegają jedynie rodzice spadkodawcy, jego małżonek, a także zstępni, a więc wszystkie osoby blisko spokrewnione z wyżej wymienionymi. Przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej treść artykułu 1008, jasno określają sytuacje, w których spadkodawca może podjąć decyzję o wydziedziczeniu.

Czytaj więcej...

Alimenty

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny wiąże się z łożeniem pieniędzy na dzieci czy też na byłego małżonka, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W niektórych sytuacjach może obejmować świadczenia na rzecz innych krewnych. Okoliczności, w których istnieje możliwość ubiegania się o alimenty, określają ustawy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dla sądu istotne jest, kto został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej...