Jak uzyskać podwyższenie alimentów dla dziecka?

O podwyższenie alimentów opiekun dziecka musi wystąpić do Sądu Rodzinnego. Składa pozew w sekretariacie czy biurze podawczym i czeka na termin rozprawy. Na rozprawie sprawie każdy z rodziców musi przedstawić swoje dochody. Dołącza też inne dokumenty jak np. zaświadczenia o aktualnym leczeniu. Na ich podstawie sąd orzeka podwyższenie alimentów o wnioskowaną lub niższą kwotę przez powoda, lub też oddala wniosek. Wszystko zależy od potrzeb dziecka i aktualnej sytuacji rodziców. Sąd do każdej sprawy podchodzi indywidualnie. Zazwyczaj przychyla się do wniosku i podwyższa kwotę alimentacyjną, ale zdarzają się różne sytuacje losowe i z musi oddalić pozew. Przykładowo rodzic zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz nieletniego dziecka, stracił pracę, ma dziecko z innego związku czy też poważnie choruje, sąd rozpatruje sprawę i podejmuje taką decyzję, by nie była krzywdząca dla pozwanego. Są to oczywiście sporadyczne przypadki, niemniej się zdarzaj. O podwyższenie alimentów warto występować nawet raz w roku. Potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem, i obowiązkiem rodziców jest zaspokojenie ich. Przeważnie kwoty przyznanych świadczeń są zawsze niewystarczające, na pokrycie podstawowych potrzeb dziecka. Jak powszechnie wiadomo, rodzice uchylają się od płacenia alimentów, jak tylko mogą.

Potrzeby dziecka a wyższe alimenty

Dziecko rośnie, a wraz z wiekiem także jego potrzeby. Jednak warto wnioskować podwyższenie alimentów tylko, gdy są one uładnione jak np. wydatki związane z uczęszczaniem do szkoły i pobieraniem dodatkowych lekcji, czy korepetycji. Podwyższenie alimentów jest konieczne w przypadku poważnej choroby dziecka, co wiąże się z zakupem drogich leków, pokryciem kosztów rehabilitacji, czy przestrzeganiem specjalnej diety. Z uprawnienia do wyższych alimentów na dziecko, można skorzystać, jeśli od momentu orzekania o wysokości alimentów zwiększyły się dochody osoby zobowiązanej do ich płacenia. Powodem wniesienia powództwa może być każda istotna zmiana okoliczności, która znacząco ma wpływ na całą sprawę, jak np.:

  • zwiększenie wydatków na dziecko ze względu na pojawienie się nowych potrzeb dziecka;

  • obniżenie kosztów utrzymania, czy też zwiększenie przychodu rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów: uzyskiwanie wyższych zarobków, otrzymanie spadku, zakończenie spłacania kredytu itp.;

  • problemy ekonomiczne bądź zdrowotne rodzica/opiekuna uprawnionego do otrzymywania alimentów dziecka: utrata pracy, choroba lub wypadek itp.;

  • inne sytuacje np. związane z kosztami utrzymania mieszkania.

Uchylanie od płacenia alimentów

Nie jest tajemnicą, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, robi wszystko, żeby nie łożyć na dziecko np.: ukrywa dochody i przedstawia zaświadczenia lekarskie. Nie są to wcale sporadyczne sytuacje. Niekiedy najlepszym wyjściem jest zwrócenie się do adwokata o pomoc. Sprawy o alimenty są trudne i stresujące. Warto zlecić zajęcie się podwyższeniem alimentów, Kancelarii Andrzeja Latocha z Lublina. Adwokat wie jak udowodnić zobowiązanemu do płacenia alimentów, uzyskiwanie wyższych zarobków. Poza tym Adwokat będzie reprezentował swojego klienta w Sądzie Rodzinnym.