Opinie prawne

Pomoc prawną świadczymy nie tylko w formie porad, ale również pisemnych opinii. Nasi adwokaci dbają o to, aby sporządzone opinie były nie tylko poprawne pod względem prawnym, ale również zrozumiałe dla odbiorcy.

Jakie elementy zawiera dobrze przygotowana opinia?

Opinia prawna jest cennym narzędziem przede wszystkim dla właścicieli firm. Jest to także nieocenione narzędzie dla osób prywatnych. Jednak, aby opinia prawna mogła spełniać swoją funkcję, musi być odpowiednio skonstruowana.

Przygotowywane przez nas opinie prawne składają się z następujących elementów:

  • opisu problemu prawnego;
  • wszystkich możliwych sposobów jego rozwiązania;
  • zapisów o ryzyku wiążącym się z wyboru każdego z rozwiązań;
  • wniosków końcowych.

Oprócz tego przygotowywane przez nas zespół opinie prawne mogą przedstawiać analizy prawne dokumentów, interpretować przepisy normatywne, a także analizować treść intercyz, umów alimentacyjnych i handlowych. Osoby, które mogą sporządzać opinie prawne to radcy prawni i adwokaci.

W jaki sposób przygotowujemy się do sporządzenia opinii prawnej?

Sporządzenie opinii prawnej wymaga od naszych prawników bardzo dokładnych przygotowań. Niezależnie od tego czy przedmiotem analizy są zagadnienia z obszaru prawa karnego, czy cywilnego, zawsze sięgamy zarówno do kodeksów, jak i do opracowań napisanych przez wybitnych prawoznawców. Ponadto zapoznajemy się z uzasadnieniami orzeczeń sędziowskich w podobnych sprawach. Wszystko to sprawia, że przygotowywane przez nas pisemne opinie prawne wyczerpują dany problem i są pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów.