Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa, która reguluje stosunki między członkami rodziny. Regulacje te dotyczącą zarówno spraw majątkowych, jak i wzajemnych relacji. Wszystkie kwestie związane z prawem rodzinnym zostały opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Postępowania w tej dziedzinie prawa prowadzone są w Sądach Rodzinnych.

Jakie usługi świadczymy w ramach prawa rodzinnego?

Nasza kancelaria świadczy wysokiej jakości usługi prawne w zakresie spraw regulowanych przez prawo rodzinne. Działania naszych adwokatów obejmują zarówno różnorodne sprawy dotyczące instytucji małżeństwa tj. unieważnienia, separacje, rozwody, podział majątku. Jak i te, które dotyczą bezpośrednio dzieci. Mamy tutaj na myśli szczególnie postępowania związane z alimentami, władzą rodzicielską, ustaleniu kontaktów z dzieckiem, ale także adopcją czy zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa. Jednakże katalog spraw obejmujących prawo rodzinne na tym się nie kończy. Oferujemy kompleksową obsługę prawną również w sprawach o nabycie spadku, podział spadku czy zachowek. Osobną kategorią spraw są te związane z ubezwłasnowolnieniem.

W przypadku zainteresowania współpracą zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.