Rozwód

Nie bez powodu psychologowie uznają rozwód za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Rozstanie małżonków niesie za sobą wiele skutków faktycznych i prawnych nie tylko dla rozwodzących się osób, ale także ich dzieci, posiadanych nieruchomości i majątku.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu prowadzenia spraw o rozwód (bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie), opiekę nad dziećmi, alimenty czy podział majątku wspólnego. Oprócz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dysponujemy również znacznymi pokładami empatii. Są one absolutnie niezbędne, aby zrozumieć położenie Klienta i pomóc mu skutecznie przejść przez ten trudny okres. Nasza kompleksowa pomoc prawna ma na celu najszybsze zakończenie postępowania z satysfakcjonującym Klienta skutkiem. Oprócz wszechstronnej obsługi gwarantujemy również pełną dyskrecję.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd udzielił rozwodu?

Regulacje dotyczące rozwodów znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Znajdziemy tam informację, że warunkiem koniecznym do udzielenia rozwodu jest trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że między małżonkami muszą ustać wszystkie więzi – gospodarcza, fizyczna i duchowa. Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia, gdy jeden z małżonków wyprowadził się i założył nową rodzinę. Na ogół jednak sprawy są dużo bardziej skomplikowane i konieczna jest pomoc prawnika.

W jakich sytuacjach sąd może nie zgodzić się na rozwód?

Sąd nie musi udzielać rozwodu i może tak zrobić w następujących przypadkach:

  • jeżeli uzna, że między małżonkami nie nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia;
  • jeżeli rozwód będzie sprzeczny z zasadami życia społecznego (np. jeżeli jeden małżonek zachorował i konieczne jest kosztowne leczenie, a o rozwód ubiega się małżonek zdrowy);
  • jeżeli w wyniku rozwodu ucierpią małoletnie dzieci;
  • jeżeli wniosek o rozwód złożył małżonek winny rozpadu pożycia, a małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód.

W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie należy zgromadzić materiał dowodowy.

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Przygotowania do sprawy rozwodowej należy rozpocząć od napisania pozwu. Pozew rozwodowy powinien wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. We wniosku o rozwód należy opisać aktualną sytuację życiową, a także wskazać potencjalną przyczynę rozwodu. Do pozwu o rozwód należy dołączyć oświadczenie o potomstwie i stosunkach majątkowych między małżonkami. Oprócz tego pozew rozwodowy musi opisywać wszystkie inne sprawy związane z rozwodem, czyli kwestie alimentów, podziału majątku, opieki nad dziećmi. Im bardziej dopracowany pozew, tym krótszy proces.

Jak adwokat może pomóc w rozwodzie?

Postępowania rozwodowe bardzo często stają się tłem dla wyniszczającej walki emocjonalnej i dla wielu osób udział w nich jest zbyt wyczerpujący. Wynajęcie adwokata to sposób na ograniczenie swojego udziału w sprawie oraz zwiększenie szans na wygraną w procesie. Jednocześnie dobry adwokat od rozwodów pomaga w uzyskaniu alimentów, wspiera w walce o opiekę nad dziećmi, a także dba o korzystny dla swojego Klienta podział majątku. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Serdecznie zapraszamy do współpracy.