Dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które przysługują osobie poszkodowanej, jeśli jej zdrowie lub dobra majątkowe zostały naruszone w wyniku działalności osób trzecich lub w wyniku wypadku. Dochodzenie odszkodowania na własną rękę bardzo często prowadzi albo do odmowy wypłacenia odszkodowania, albo do zaniżenia należnej kwoty. Właśnie dlatego warto wynająć adwokata.

Zapłaty jakich odszkodowań dochodzimy?

Od 2007 roku pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków w miejscu pracy, wypadków komunikacyjnych, niesłusznie osadzonych i nie tylko. Zapewniamy również pomoc członkom rodziny osób poszkodowanych, ich dzieciom i wszystkim, którzy walczą o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Najczęściej prowadzone przez nas sprawy dotyczą zapłaty odszkodowań za:

  • nieprzewidziane zdarzenia losowe, np. zalanie lub pożar;
  • włamanie, zniszczenie mienia;Tea
  • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć na skutek wypadku w pracy;
  • wypadki komunikacyjne (OC, AC, NNW);
  • błędy medyczne (diagnostyczne, techniczne, organizacyjne);
  • niesłuszny pobyt w areszcie lub zakładzie karnym;
  • szkody rolnicze;
  • szkody górnicze.

Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskane odszkodowanie było jak najwyższe i obejmowało jak najszerszy zakres. Dotychczas wygraliśmy wiele procesów o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, utracone dochody i znacznie więcej. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o rentę za utratę zdolności do pracy. Niezależnie od rodzaju prowadzonej sprawy naszym Klientom oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania, sporządzanie opinii prawnych dotyczących wysokości pozyskanych odszkodowań, a także zastępstwa procesowe i negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Zapraszamy do rozpoczęcia współpracy z naszą kancelarią.