Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód jest bardzo stresującym wydarzeniem dla obu ze stron, wiążącym się z dużą ilością negatywnych emocji, jednak w wielu sytuacjach jest to jedyne dobre rozwiązanie. Jest wiele powodów, przez które pary decydują się na rozwód. Rozwód udzielany jest wtedy, kiedy sąd stwierdzi całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Niezależnie od pobudek, każdy rozwód rozpoczyna się pozwem rozwodowym wniesionym przez któregoś z małżonków.

Jak powinien wyglądać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się z kilku elementów. W zależności od tego, czy podczas rozwodu orzeka się o winie którejś ze stron, wygląd pozwu rozwodowego może się różnić. Napisanie pozwu rozwodowego wydaje się pozornie łatwe, jednak w praktyce wcale takie nie jest. Jego napisanie najlepiej zlecić dobremu adwokatowi od rozwodów, który nie tylko pomoże nam napisać pozew, ale sprawi pieczę nad przebiegiem całego procesu.

Pierwszą informacją umieszczoną w pozwie jest nazwa i adres konkretnego sądu, do którego kierujemy ten dokument. Następnie należy wskazać strony pozwu – podać takie dane pozwanego i pozywającego jak imiona i nazwiska, adres pobytu oraz PESEL. Kolejnym punktem jest tytuł, który jest zależny od tego czy pozew jest z orzekaniem o winie czy bez orzekania. Następnym elementem pozwu rozwodowego jest wskazanie żądania. W tej części może zostać określona osoba winna rozpadu małżeństwa, jak również powód może wysunąć prośbę o nieorzekaniu o winie i podziale majątku.

Uzasadnienie wniosku jest kolejnym istotnym elementem pozwu rozwodowego. W tej części powinny znaleźć się wszystkie dowody świadczące o winie jednej ze stron, bądź określenie powodów rozpadu małżeństwa i udowodnienie ich stosownymi dokumentami. W tej części mogą znaleźć się także informacje o świadkach, alimentach i podziale majątku. Ostatnim elementem jest podpis osoby pozywającej bądź jej prawnika.

Jak widać, sposób napisania pozwu rozwodowego i jego elementy są zależne przede wszystkim od sytuacji danych osób. Jako że każda sytuacja życiowa jest inna, ciężko określić jeden konkretny pasujący wzór. Z tego tytułu najlepiej skorzystać z porad specjalistów od rozwodów, dzięki czemu nie zapomnimy o umieszczeniu w pozwie żadnej istotnej informacji, wpływającej na przebieg rozwodu.