Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny wiąże się z łożeniem pieniędzy na dzieci czy też na byłego małżonka, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W niektórych sytuacjach może obejmować świadczenia na rzecz innych krewnych. Okoliczności, w których istnieje możliwość ubiegania się o alimenty, określają ustawy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dla sądu istotne jest, kto został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Alimenty mogą być zasądzone już w wyroku rozwodowym. Jednak swoich praw można dochodzić w późniejszym, osobnym postępowaniu. Zasada równej stopy życiowej oznacza, że jeden z małżonków względem drugiego musi zapewnić taki sam poziom życia. Wysokość alimentów jest uzależniona od zarobku i możliwości majątkowych każdego z byłych partnerów. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny powstaje, gdy były małżonek nie jest w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życiowych, np. w wyniku choroby. W sytuacji gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, obowiązek alimentacyjny wygasa po pięciu latach od daty orzeczenia rozwodu. Sąd może przedłużyć ten okres na skutek wyjątkowych okoliczności jak niezdolność do pracy. Ponadto winny małżonek nie może ubiegać się o alimenty od tego uznanego za niewinnego. Przy tym były partner lub partnerka nie musi znajdować się w trudnej sytuacji, by ubiegać się o alimenty. Do płacenia alimentów zobowiązani są rodzice małoletnich dzieci. Obowiązek ten wygasa, gdy ukończy ono 18 lub 26 rok życia w sytuacji, gdy kontynuuje naukę. Jeżeli osoba zobowiązana do tego przez sąd nie płaci alimentów, wówczas należy udać się do komornika. Na podstawie klauzuli wykonalności wydanej przez sąd urzędnik ten będzie prowadził ich przymusową egzekucję.