Rozwód krok po kroku

Złożenie pozwu rozwodowego i uiszczenie kosztów sądowych

Po analizie więzi między małżonkami warto zasięgnąć porady specjalisty z kancelarii adwokackiej, która pomoże w prowadzeniu sprawy rozwodowej. Pomoże przygotować wszelką dokumentację i skompletować niezbędne do pozwu rozwodowego załączniki. Pozew musi spełniać określone kryteria: należy zamieścić w nim wniosek o rozwód z orzeczeniem bądź bez orzeczenia o winie i wniosek o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim w przypadku posiadania dzieci.

Składając pozew rozwodowy do właściwego sądu, trzeba pamiętać o uiszczeniu opłat sądowych – potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do pozwu. Zapominając o uregulowaniu kosztów, trzeba mieć na uwadze ewentualne opóźnienie postępowania rozwodowego.

Warto także pamiętać, że wniosek o rozwód należy przygotować w trzech kopiach - po jednej dla każdej ze stron i jednej dla sądu zajmującego się orzekaniem w sprawie o rozwód, na podstawie których później stworzy akta sprawy.

Co w sytuacji, jeśli wyrok sądowy okaże się niesatysfakcjonujący?

Po rozpatrzeniu pozwu sąd wyznacza datę rozprawy sądowej, na której wydaje wyrok rozwodowy. Warto wiedzieć, że podczas rozprawy nie są podejmowane czynności związane z podziałem majątku wspólnego małżonków oraz nie każdy wyrok kończy postępowanie sądowe. Każda ze stron ma prawo wnieść apelację do wyroku w ciągu 14 dni od jego wydania, gdy wyrok nie jest dla niej satysfakcjonujący. Po odwołaniu do wyroku sąd wyznacza nowy termin i miejsce rozprawy odwoławczej.