Jak ustalić wysokość alimentów?

Ustalenie wysokości alimentów jest bardzo powszechnym problemem wśród rozwodzących się osób. Kwota alimentów musi zostać poparta odpowiednimi dokumentami, a więc nie ma możliwości sztucznego zawyżania kwoty alimentów. W sieci dostępne są kalkulatory, które rzekomo mają wyliczyć odpowiednią kwotę, jednak nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Aby odpowiednio wyliczyć kwotę alimentów, najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką, która z pewnością zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem.

W jaki sposób ustalana jest kwota alimentów?

To, jakiej wysokości alimenty zostaną przyznane, zależy od wielu czynników. Dwoma podstawowymi dominantami wysokości alimentów są: wysokość zarobków osoby która ma wypłacać alimenty, oraz potrzeby dziecka. W potrzeby dziecka wliczane są wszystkie koszty jego utrzymania, w których skład wchodzą opłaty za jedzenie, ubrania, kosmetyki, środki czystości, leki, jak również odpowiednio wyliczona część opłat za mieszkanie. Alimenty powinny również zapewniać zakup wszystkich niezbędnych pomocy szkolnych, jak podręczniki czy zeszyty. Do pomocy szkolnych zalicza się również sprzęt elektroniczny.

Kolejnymi składowymi alimentów są opłaty za dojazd dla dziecka, wydatki na kulturę i rozrywkę. Adwokat podlicza odpowiednio wszystkie te elementy, rozdzielając koszty utrzymania pomiędzy rodzicami. Codzienne, niewielkie wydatki nie wymagają potwierdzenia żadnymi dokumentami. Jednak wszystkie większe kwoty, wliczane do pieniędzy wydanych na utrzymanie dziecka wymagają potwierdzenia za pomocą rachunków, faktur i zaświadczeń.

Wysokość przyznawanych alimentów zależy również od zarobków rodzica. Do obliczania kwoty alimentów sąd przyjmuje możliwe, a nie rzeczywiste dochody. Dzięki temu zaliczane są nawet dochody, które może posiadać osoba będąca bezrobotną w świetle prawa. Rodzic, która przez płacenie alimentów nie byłby w stanie zapewnić sobie spełnienie podstawowych potrzeb zostaje zwolniona z płacenia alimentów. Ustalenie dochodów należy do sądu, ale to od nas i naszego adwokata zależy, jakie dowody zostaną przedstawione i jaka kwota alimentów zostanie ostatecznie zasądzona.