Wydziedziczenie. Kiedy można wydziedziczyć potomstwo?

Wydziedziczenie to proces prawny, który polega na wyłączeniu osób z najbliższej rodziny z dziedziczenia. Wskutek takiego zabiegu osoba pierwotnie uprawniona nie ma prawa do należnego zachowku oraz części masy spadkowej. Należy jednak pamiętać, że wydziedziczeniu podlegają jedynie rodzice spadkodawcy, jego małżonek, a także zstępni, a więc wszystkie osoby blisko spokrewnione z wyżej wymienionymi. Przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej treść artykułu 1008, jasno określają sytuacje, w których spadkodawca może podjąć decyzję o wydziedziczeniu.

W jakich sytuacjach możliwe jest wydziedziczenie swojego potomstwa?

Wydziedziczenie swojego potomstwa jest możliwe w kilku sytuacjach. Najpowszechniejszą jest ta, w której potencjalny spadkobierca drastycznie narusza zasady życia społecznego. Rozumie się przez to między innymi nadużywanie alkoholu, rażące zaniedbanie rodziny, a także prowadzenie nielegalnych interesów i czerpanie z nich korzyści finansowych. Jeżeli tryb życia spadkobiercy mija się z wolą spadkodawcy, twórca testamentu ma prawo dokonać wydziedziczenia takiej osoby.

Inną sytuacją, w której dopuszczalne, a nawet uzasadnione jest wydziedziczenie najbliższego członka rodziny, jest moment, w którym spadkodawca stwierdzi dopuszczenie się wobec innych osób umyślnych wykroczeń lub przestępstw, których następstwem mogłoby być pozbawienie zdrowia, życia lub wolności. Wydziedziczenie jest uzasadnione, jeśli ze strony potencjalnego spadkobiercy dojdzie do rażącej obrazy czci.

Na każdym spadkobiercy ciąży jeden z podstawowych obowiązków życia społecznego. Chodzi oczywiście o obowiązek opieki i pomocy. W przypadku, kiedy spadkodawca stwierdzi rażące zaniedbanie tej powinności, także ma prawo wydziedziczyć taką osobę. Warto pamiętać również o tym, że kiedy potencjalny spadkobierca miga się od obowiązku alimentacyjnego, istnieje nikła szansa na dopuszczenie tej osoby do masy spadkowej.