Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Wnoszenie aktu oskarżenia to proces, który określony jest pewnymi przepisami prawnymi. Mają one na celu uregulować i ujednolicić sposób postępowania w przypadku działań prokuratorskich. Z jednej strony działają więc one na korzyść organów śledczych, ponieważ czynią oskarżanie czymś przejrzystym. Z drugiej stronie osoba podejrzana też wie, czego się spodziewać.

Najważniejsze aspekty wnoszenia aktu oskarżenia

Reguły dotyczące wnoszenia aktu oskarżenia precyzują bardzo różne kwestie. Jedną z nich jest niewątpliwie czas, w którym należy przedstawić ten dokument. W dwóch sytuacjach czas ten jest identyczny. Wynosi czternaście dni od momentu zamknięcia śledztwa bądź od momentu otrzymania aktu oskarżenia, który został sporządzony przez prokuraturę. Istnieje jednak także okoliczność, w której czas wymagany do wniesienia aktu oskarżenia może być krótszy. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy podejrzany przetrzymywany jest w areszcie.

Jednak mimo iż istnieją reguły określające to, w jakim czasie powinien zostać wniesiony akt oskarżenia, nie mają one charakteru kategorycznego. Są jedynie swego rodzaju instrukcją. Przekroczenie określonych w prawie terminów nie powoduje, iż akty oskarżenia wniesione po czasie stają się nieważne czy bezskuteczne. Określenie czasu wnoszenia aktu oskarżenia ma jedynie na celu tworzyć dobre standardy przeprowadzania procesów sądowych. Dzięki nim sprawy mogą przebiegać szybciej, a instytucje mogą działać sprawniej.

Główną rolą odstępu czasowego przed wniesieniem aktu oskarżenia jest sprawienie, by zostało ukończone postępowanie przygotowawcze. Ponadto przed wniesieniem aktu oskarżenia podejrzany razem ze swoim obrońcą musi zapoznać się z materiałem procesowym. O ile oczywiście złoży takie żądanie. Czas, jaki mija do wniesienia aktu oskarżenia, pozwala właśnie na to, aby to uczynić. W związku z tym określone w prawie instrukcje są niewątpliwie przydatne i przyczyniają się do dobra tak prokuratury, jak i oskarżonych oraz ich obrońców.