Czym zajmuje się adwokat?

Każdy z nas spotkał się ze słowem adwokat, jednak jak pokazuje praktyka, ludzie nie zawsze wiedzą, na czym ten zawód polega. W dzisiejszym artykule spróbujemy przybliżyć pracę adwokata oraz usługi świadczone przez kancelarie adwokackie. Zapraszamy do lektury.

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego advocatore – wzywać na pomoc. Jest to osoba z  wykształceniem wyższym prawniczym, która odbyła aplikację adwokacką i zdała egzamin uprawniający do pracy w zawodzie. Adwokat oferuje pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnychsporządzania opinii i aktów prawnych, oraz ma umocowanie do reprezentowania swoich klientów przed sądami oraz przed organami administracji. Podstawą działalności adwokatów na polskim rynku są kancelarie adwokackie. 

Kiedy możemy liczyć na pomoc adwokata?

Zakres spraw, w którym możemy zwrócić się o pomoc do adwokata, jest bardzo szeroki i obejmuje w szczególności:

  • sprawy z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń – adwokat reprezentuje klienta w postępowaniu karnym na każdym etapie. Może występować w charakterze obrońcy oskarżonego lub w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź oskarżyciela prywatnego;
  • sprawy z zakresu prawa cywilnego – mieszczą się tu sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Adwokat udziela porad prawnych, sporządza wnioski, pisma procesowe, zażalenia, apelacje, reprezentuje klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami powołanymi do rozwiązywania sporów;
  • sprawy administracyjne – adwokat udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, sporządza pisma, wnioski i odwołania z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i urzędami;
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego – głównie są to sprawy rozwodowe, separacje, sprawy o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, podział wspólnego majątku, nakazanie bądź ograniczenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa.

Do kogo skierowana jest oferta kancelarii adwokackich?

Kancelarie adwokackie oferują pomoc prawną zarówno dla osób prywatnych, jak i dla podmiotów gospodarczych działając na zasadzie stałej bądź jednorazowej współpracy. Do adwokata warto udać się w każdej sprawie, w której mamy wątpliwości natury prawnej. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z ich przestrzegania, dlatego, jeśli zachodzi taka potrzeba, warto skorzystać z pomocy prawnika.