Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem, osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi. Prawo gospodarcze możemy podzielić na kilka odłamów i każda z gałęzi skupia się na innych obszarach związanych z tym rodzajem prawa. Głównie dotyczy ono przedsiębiorców i prowadzonych przez nich działalności, a wsparciem i obsługom firm zajmują się kancelarie prawne, które udzielą nam pomocy zarówno w sądzie, jak i w sprawach wykraczających poza salę sądową.

Podział prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze możemy podzielić na dwie gałęzie odnoszące się do strefy prywatnej i publicznej;

  • Prywatne prawo gospodarcze zajmuje się regulowaniem stosunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, ale także pomiędzy organizacją a konsumentem. Prawo to definiuje jakie warunki są wymagane, by można było prowadzić działalność. Dzięki zdefiniowaniu norm i zasad, na jakich opiera się działalność gospodarcza, państwo wraz z innymi organami mogą kontrolować funkcjonowanie firmy. W prywatnym prawie gospodarczym podmiotami są osoby prawne, fizyczne, państwo, a także inne podmioty, które czynnie uczestniczą w obrocie gospodarczym.
  • Publiczne prawo gospodarcze określa z kolei wyłącznie stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a państwem. Są to zasady, które określają, w jaki sposób powinna być prowadzona działalność oraz jakie są zasady założenia własnej działalności. Dzięki temu określony jest stopień i zakres, w jakim państwo ingeruje w gospodarkę w Polsce.

Prawo gospodarcze, a przedsiębiorca

Znaczący w prawie gospodarczym jest kodeks spółek handlowych. W tym kodeksie znajdziemy wszelkie regulacje dotyczące wszystkich spółek handlowych. Określony jest tam każdy rodzaj działalności, a także zasady ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania, a także sposób rozwiązywania spółek. W kodeksie znajdziemy również informację dotyczącą łączenia się lub podziału spółek oraz ich przekształcania. Kodeks ten reguluje działanie spółek osobowych i handlowych, czyli spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.