Podział majątku po rozwodzie

Rozwód to pod wieloma względami trudne doświadczenie. Wiąże się z zaburzeniem dotychczasowego życia, dużą ilością stresu, niepewnością co do przyszłości oraz niepokojem o dzieci.

Problemy związane z zakończeniem związku małżeńskiego odnoszą się także do podziału majątku. O ile bowiem mąż i żona nie podpisują przed ślubem intercyzy, to w trakcie trwania związku łączy ich wspólność majątkowa. Dzieje się tak prawie zawsze, ponieważ mało kto decyduje się na podpisanie intercyzy przed ślubem. Taka czynność niejako z wyprzedzeniem zakłada bowiem możliwość rozejścia się w przyszłości, co niewątpliwie nie jest pożądaną perspektywą w momencie zawierania związku małżeńskiego. Jeśli więc rozwód spotyka parę, która była związana wspólnotą majątkową, w konsekwencji musi dojść do podziału majątku.

Podział umowny i sądowy

W kontekście podziału majątku mogą pojawić się różne scenariusze. Para mimo rozwodu może przecież wykazywać wolę porozumienia co do różnych kwestii, także tych związanych z majątkiem. W takiej sytuacji dokonuje się podziału umownego poprzez zawarcie umowy między byłymi małżonkami. Podczas sporządzania tego dokumentu należy skorzystać z usług notariusza, aby uwiarygodnić akt umowy. Może jednak dojść i do sytuacji, w której byli małżonkowie nie są zgodni co do tego, w jaki sposób należy podzielić majątek. W takiej sytuacji sprawa kończy się w sądzie, którego zadaniem jest w bezstronny sposób zdecydować, jaka część majątku wspólnego powinna przypaść każdemu z małżonków. Nie zawsze oznacza to równy podział. Czasem sąd może uznać, że jednemu z partnerów ma prawo przypaść większa część majątku, a innemu mniejsza.

Sądowe załatwianie sporów majątkowych jest droższe, bardziej czasochłonne i bardziej stresujące niż podział umowny. Dlatego też, jeżeli tylko jest to możliwe, warto dążyć do porozumienia między małżonkami w kwestiach majątkowych. W rozwianiu wszystkich wątpliwości związanych z podziałem majątku oraz innymi aspektami rozwodu z chęcią pomogą specjaliści z naszej kancelarii.