Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Orzeczenie sądu nie zawsze będzie zgodne z oczekiwaniami strony. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Można bowiem skorzystać z pewnych instrumentów prawnych pełniących funkcję odwołania. To sposób na wyrażenie niezadowolenia z postanowienia lub wyroku w celu zmiany jego treści. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Niekorzystne orzeczenie sądu rodzinnego – jak się odwołać?

Warto zacząć od najważniejszej kwestii, czyli warunków formalnych. Odwołanie jest pismem procesowym, a więc musi uwzględniać wszelkie elementy wskazane w art. 129 Kodeksu postępowania cywilnego. Bez ich wskazania w treści dokumentu nie może być mowy o skutecznym wniesieniu zażalenia lub apelacji.

Należy wiedzieć, jaki rodzaj odwołania będzie w danej sprawie właściwy. Zgodnie z art. 518 KPC, od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje zażalenie. Każdy dobry adwokat od rozwodów i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego będzie wiedział, które pismo okaże się właściwe w Twoim przypadku.

O czym należy pamiętać, składając apelację lub zażalenie?

Pismo należy złożyć do sądu, który wydał niekorzystne orzeczenie. Wówczas zostanie ono przekazane do sądu II instancji. Zanim jednak doręczysz odwołanie, nie zapomnij o uiszczeniu opłaty oraz złożeniu potwierdzenia dokonania płatności wraz z całą dokumentacją. Często pomijanym elementem jest również podpis. Niektórzy zapominają z kolei o załącznikach.

W przypadku chęci złożenia zażalenia storna ma na to 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia. W przypadku apelacji najpierw trzeba złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Wówczas przysługuje 14-dniowy termin na złożenie odwołania.