Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z prawem do 18 roku życia dziecko pozostaje pod wpływem władzy rodzicielskiej. Po narodzinach jest ona zazwyczaj sprawowana przez oboje rodziców, przy czym trzeba pamiętać, że władza ta może zostać również odebrana. Kiedy ma to miejsce, a także jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Regulowanie kontaktów ma miejsce najczęściej w przypadku rozwodu. Oczywiście strony mogą kwestię tę ustalić samodzielnie, często jednak zdarza się, że nie potrafią one dojść do konsensusu i właśnie wtedy niezbędne jest orzecznictwo sądu. Uregulowanie polega więc albo na pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu z rodziców, albo przekazanie jej jednemu z nich. W takiej sytuacji druga strona ma władzę ograniczoną, ale z określonym obowiązkami oraz uprawieniami.

Uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem

Aby było to możliwe, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego. W takim wniosku musi znaleźć się informacja o celu, czyli powierzeniu władzy rodzicielskiej, a także uregulowaniu kontaktów z małoletnim. Po tym zostanie przeprowadzona rozprawa, w trakcie której będą oczywiście wysłuchane obie strony, czyli matka i ojciec. Prawo rodzinne wskazuje, że zazwyczaj jest to jednak za mało, aby wydać wyrok. Wówczas konieczny może być wywiad środowiskowy pozwalający zebrać dane dzięki którym sąd oceni, które z rodziców zapewni małoletniemu lepszą opiekę.

Celem jest bowiem dobro dziecka, które sąd bierze pod uwagę w największej mierze. Pomaga w tym także ocena biegłego psychologa, rozważającego również relacje, które łączą dziecko z każdym z rodziców. Na tej podstawie wyciągane są również wnioski odnośnie tego, jakie kompetencje wychowawcze mają opiekunowie oraz który rodzic będzie w stanie spełnić potrzeby emocjonalne oraz wychowawcze małoletniego.

Jak widać uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem wymaga stworzenia odpowiedniej dokumentacji i tym samym skorzystania ze wsparcia adwokata. Taka osoba wytłumaczy nie tylko to, jak wygląda cały proces, ale również odpowiednio przygotuje stronę do rozprawy.