Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Osoby, które potrzebują wsparcia prawnego, mogą podjąć decyzję o skorzystaniu z usług dowolnie wybranego przez siebie adwokata. Choć jego obowiązkiem ustawowym jest udzielanie pomocy prawnej na ustalonych warunkach finansowych, to może się zdarzyć, że w kancelarii adwokackiej klient spotka się z odmową. Zgodnie z przepisami może to jednak nastąpić jedynie w ściśle określonych okolicznościach.

Odmowa pomocy prawnej a przepisy

Prawo o adwokaturze stanowi, że odmowa pomocy prawnej ze strony adwokata może nastąpić tylko, jeżeli jest ona spowodowana ważnymi przyczynami. Choć termin ten nie został zdefiniowany, to przyjmuje się, że w grę wchodzą tu okoliczności powodujące, że nie będzie on w stanie zapewnić swojemu klientowi skutecznej pomocy. Zwykle przyczyną jest brak wystarczających kompetencji w danym obszarze prawa.

Jakie są zasady odmowy udzielania pomocy prawnej?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej nie będzie możliwie udzielenie pomocy prawnej w sytuacji, gdy adwokat wcześniej świadczył takie usługi na rzecz strony przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej, jak również wówczas, kiedy strona przeciwna jest już klientem w innej sprawie. Wykluczone jest także udzielenie pomocy prawnej, jeżeli adwokat brał udział w sprawie w ramach wykonywania przez siebie funkcji publicznej. Pomoc nie zostanie też udzielona, o ile zawodowy pełnomocnik będący dla adwokata osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie, lub w sprawie z nią związanej. Podobnie stanie się wtedy, gdy w grę wchodzi reprezentowanie klientów o sprzecznych interesach, a także podejmowania się spraw na zlecenie osoby nieupoważnionej. Adwokaci nie mogą też prowadzić spraw przeciw osobie bliskiej albo osobom, z którymi ma zatarg.