Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

By uzyskać rozwód, należy złożyć w odpowiednim sądzie prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy – choć oczywiście sam fakt jego dostarczenia wskazanego organu nie jest równoznaczny z uzyskaniem wyroku, zgodnie z którym związek małżeński został przerwany. Kluczowe jest jednak to, by dokument ten cechował się właściwą treścią, a swoją formą odpowiadał specyfice oficjalnych pism, kierowanych do sądu.

Jak w prawidłowy sposób sporządzić pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy to ważny dokument, którego treść może mieć istotny wpływ na przebieg późniejszego postępowania rozwodowego. Jego poprawność jest absolutnie kluczowa i tym samym wymagana, by wszczęta została sprawa o rozwód. Podczas jego przygotowywania należy pamiętać o konieczności powściągnięcia emocji i zawarcia w sporządzanym piśmie wyłącznie konkretnych i jednocześnie najważniejszych informacji. Treść powinna być w pełni zrozumiała, nie pozostawiając tym samym żadnych wątpliwości co do jej znaczenia.

Najważniejsza w pozwie rozwodowym jest właściwa argumentacja, dzięki której wniesienie do sądu owego pozwu będzie postrzegane jako zasadne. Poza tym należy w nim zawrzeć dane stron, żądania odnośnie do sposobu roztoczenia pieczy nad dziećmi (jeśli małżeństwo je posiada), a także numer aktu małżeństwa oraz datę i miejsce jego zawarcia. Można w nim również uwzględnić swój wniosek dotyczący tego, czy oczekiwany jest rozwód z orzekaniem, czy bez orzekania o winie.

Pomoc adwokata w sporządzeniu pozwu rozwodowego

Wparcie dobrego adwokata od rozwodów w przygotowywaniu pozwu o rozwód okazuje się nierzadko dużym ułatwieniem. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z niego, chcąc, by sporządzony dokument był pozbawiony błędów bądź niedomówień. Niekompletny pozew rozwodowy może być powodem jego zwrócenia przez sąd.